Zkoušky MTO

Maintenance Training Organisation (MTO)

Název organizace: Letecká výcviková organizace pro výcvik údržby (MTO) schválená podle leteckého předpisu Part 147
Registrační číslo: CZ.147.0006
Schválení pro kurzy: Základní výcvik dle leteckého předpisu Part 66 pro kategorie: TA1, TA2, TB1.1, TB1.2, TB2
Kontaktní adresa: VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 342 – Institut dopravy, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby

Odpovědný vedoucí MTO:

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283 T: 596 995 209

Vedoucí výcviku kat. A1, B1:

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283 T: 596 995 209

Vedoucí systému jakosti:

Josef Hranický
E: josef.hranicky@vsb.cz
T: 596 991 759

Informace pro zájemce

Modulové zkoušky „Techniků údržby letadel“ obnoveny, vypsány nové termíny !

Aktuálně poskytované kurzy dle leteckého předpisu Part 66:

 • Kurz Základního výcviku pro posluchače VŠB-TU Ostrava v rámci prezenčního bakalářského studia pro kategorii B1.1.
 • Kurz Základního výcviku pro studenty středních škol v rámci ŠVP pro kategorii A1.
 • Kurzy pokračovacího výcviku pro instruktory a zkoušející.
 • Konzultace ke zkouškám z teoretických modulů.

Teoretické zkoušky techniků údržby letadel

Organizace je oprávněná k poskytování následujících zkoušek:

 • Zkoušky k získání průkazu způsobilosti technika údržby letadel AML Part 66.

Zkoušky techniků údržby letadel provádí organizace dle předpisových požadavků ÚCL v souladu s níže uvedenými směrnicemi:


Přihlášení ke zkoušce

Žadatel dodrží následující postup pověřené zkušební organizace MTO VŠB-TUO pro přihlášení k modulové zkoušce. Dostaví se osobně nebo zašle doporučenou poštou minimálně 14 dnů před požadovaným termínem tyto vyplněné formuláře:

 • Přihlášku ke zkoušce s vybraným termínem zkoušky.
 • Doloží potvrzení o praxi, kurzu nebo školení a praxi, k aktuálnímu datu zkoušky.
 • Kopie průkazu způsobilosti technika údržby letadel.
 • Doklad o dosaženém vzdělání (pro zápočet modulů).
 • Dodá kontaktní údaje ke své osobě.

Vzory formulářů ke stažení:

Termíny zkoušek:

 • Učebna A 1037 (budova A, VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu 15/2172), čas začátku: 9:00.
 • Termíny v letním semestru akademického roku 2021/2022 jsou následující:
  • 13. května 2022.
  • 20. května 2022.
  • 27. května 2022.
  • 4. června 2022.
  • 17. června 2022.
  • 24. června 2022.

Vymezení zkušebního termínu:

 • Doba vyhrazená pro zkušební termín 9:00 – 14:00 hodin.
 • Maximálně 2 modulové zkoušky na 1 termín.
 • Uzávěrka přihlášek na daný zkušební termín bude ukončena 3 dny před tímto datem.

Ceník poskytovaných služeb:

 • Zkušební termín = 1.000,- Kč.
 • Konzultace = 400,- Kč /1 h.
 • Školení organizací (počet účastníků je limitován, max. 12 osob) = 1.000,- Kč/ h.
 • Vzor složenky pro výše uvedené úkony (jpg) – bylo změněno číslo variabilního symbolu na poštovních poukázkách. Jako nový variabilní symbol používejte číslo 3422102.
 • Nejpozději před zahájením zkoušky je nutno odevzdat tyto náležitosti:

  • Doklad o platbě za zkušební termín.
  • Řádná zkouška – kolek hodnoty 200 Kč.
  • Opravná zkouška – kolek hodnoty 50 Kč.