Maintenance Training Organisation (MTO)

Název organizaceRegistrační čísloSchválení pro kurzyKontaktní adresa
Letecká výcviková organizace pro výcvik údržby (MTO) schválená podle leteckého předpisu Part 147CZ.147.0006Základní výcvik dle leteckého předpisu Part 66 pro kategorie: TA1, TA2, TB1.1, TB1.2, TB2VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 342 – Institut dopravy, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Maintenance Training Organisation (MTO)

Název organizace: Letecká výcviková organizace pro výcvik údržby (MTO) schválená podle leteckého předpisu Part 147
Registrační číslo: CZ.147.0006
Schválení pro kurzy: Základní výcvik dle leteckého předpisu Part 66 pro kategorie: TA1, TA2, TB1.1, TB1.2, TB2
Kontaktní adresa: VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 342 – Institut dopravy, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby

Odpovědný vedoucí MTOVedoucí výcviku kat. A1, B1Vedoucí systému jakosti
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283; T: 596 995 209
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283; T: 596 995 209
Josef Hranický
E: josef.hranicky@vsb.cz
T: 596 991 759

Kontaktní osoby

Odpovědný vedoucí MTO:

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283 T: 596 995 209

Vedoucí výcviku kat. A1, B1:

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283 T: 596 995 209

Vedoucí systému jakosti:

Josef Hranický
E: josef.hranicky@vsb.cz
T: 596 991 759

Informace pro zájemce

Aktuálně poskytované kurzy dle leteckého předpisu Part 66:

 • Kurz Základního výcviku pro posluchače VŠB-TU Ostrava v rámci prezenčního bakalářského studia pro kategorii B1.1.
 • Kurz Základního výcviku pro studenty středních škol v rámci ŠVP pro kategorii A1.
 • Kurzy pokračovacího výcviku pro instruktory a zkoušející.
 • Konzultace ke zkouškám z teoretických modulů.

Teoretické zkoušky techniků údržby letadel

Organizace je oprávněná k poskytování následujících zkoušek:

 • Zkoušky k získání průkazu způsobilosti technika údržby letadel AML Part 66.
 • Zkoušky k získání průkazu způsobilosti technika údržby letadel AML L1.

Zkoušky techniků údržby letadel provádí organizace dle předpisových požadavků ÚCL v souladu s níže uvedenými směrnicemi:


Přihlášení ke zkoušce

Žadatel dodrží následující postup pověřené zkušební organizace MTO VŠB-TUO pro přihlášení k modulové zkoušce. Dostaví se osobně nebo zašle doporučenou poštou minimálně 14 dnů před požadovaným termínem tyto vyplněné formuláře:

 • Přihlášku ke zkoušce s vybraným termínem zkoušky.
 • Doloží potvrzení o praxi, kurzu nebo školení a praxi, k aktuálnímu datu zkoušky.
 • Kopie průkazu způsobilosti technika údržby letadel.
 • Doklad o dosaženém vzdělání (pro zápočet modulů).
 • Dodá kontaktní údaje ke své osobě.

Vzory formulářů ke stažení:

Termíny zkoušek:

 • Učebna A 1033, čas začátku: 9:00.
 • Termíny v letním semestru akademického roku 2018/2019 jsou naplánovány v tyto dny:
  • 25. února 2019.
  • 25. března 2019.
  • 29. dubna 2019.
  • 27. května 2019.
  • 24. června 2019.

Vymezení zkušebního termínu:

 • Doba vyhrazená pro zkušební termín 9:00 – 14:00 hodin.
 • Maximálně 2 modulové zkoušky na 1 termín.
 • Uzávěrka přihlášek na daný zkušební termín bude ukončena 3 dny před tímto datem.

Ceník poskytovaných služeb:

 • Zkušební termín = 1.000,- Kč.
 • Konzultace = 400,- Kč /1 h.
 • Školení organizací (počet účastníků je limitován, max. 12 osob) = 1.000,- Kč/ h.
 • Vzor složenky pro výše uvedené úkony (jpg) – bylo změněno číslo variabilního symbolu na poštovních poukázkách. Jako nový variabilní symbol používejte číslo 3421501.
 • Nejpozději před zahájením zkoušky je nutno odevzdat tyto náležitosti:

  • Doklad o platbě za zkušební termín.
  • Řádná zkouška – kolek hodnoty 200 Kč.
  • Opravná zkouška – kolek hodnoty 50 Kč.