Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.

Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V roce 2012 získal titul bakalář ve studijním oboru Technologie údržby letecké techniky, v roce 2014 titul inženýr ve studijním oboru Dopravní technika a technologie se specializací na leteckou dopravu. V roce 2019 úspěšně ukončil doktorské studium na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích.

Od roku 2014 působí jako odborný asistent na Institutu dopravy Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, v rámci své pedagogického působení vyučuje předměty zaměřené na údržbu a provoz letecké techniky. Výzkumná činnost je orientována především na matematické modelování a optimalizaci procesů v civilní letecké dopravě.

Related Post