prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.

Prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. vyučuje předměty Základy elektrotechniky v letectví II a Základy elektroniky.

Related Post