Profesor

Kancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc. vyučuje předmět Aplikované materiály v letectví.