prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.

Prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc. vyučuje předmět Aplikované materiály v letectví.

Related Post