doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D., je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V roce 2004 získal titul bakalář ve studijním oboru Technologie dopravy, v roce 2006 titul inženýr ve studijním oboru Dopravní technika a technologie. V roce 2009 získal na téže fakultě titul doktor ve studijním oboru Dopravní technika a technologie, disertační práce byla věnována modelování nespolehlivých systémů hromadné obsluhy v dopravě. V roce 2017 se habilitoval na Českém vysokém učení technickém v Praze v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“.

Od roku 2009 působí jako odborný asistent na Institutu dopravy Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, v rámci svého pedagogického působení vyučuje předměty zaměřené na oblast modelování a simulace dopravních procesů a systémů. Výzkumná činnost je orientována především na matematické modelování a simulaci dopravních systémů a procesů a na modelování nespolehlivých systémů hromadné obsluhy. Dále se podílel na řešení projektu „Postavení a možnosti rozvoje logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji s důrazem na vybudování veřejného logistického centra“ financovaného z Operačního programu EU „Infrastruktura“ (www.vlc.vsb.cz).

Related Post