Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří metody posuzování funkční bezpečnosti, analýza rizik a expertní činnost při posuzování železničních nehod.

Related Post