doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.

Doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. v roce 1993 vystudovala Vysokou školu dopravy a spojov v Žiline v oboru „Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy“. V roce 2000 obhájila na VŠB – Technické univerzitě Ostrava doktorskou disertační práci v oboru Dopravní technika a technologie, v roce 2009 se habilitovala v oboru „Dopravné služby“ (Žilinská univerzita v Žiline).

V roce 1993 nastoupila na nově založený Institut dopravy Fakulty strojní VŠB Technické univerzity Ostrava. Zde nejdříve působila ve funkci odborné asistentky, od roku 2009 ve funkci docenta. Od roku 2010 je garantem bakalářského studijního oboru Dopravní technika a technologie i stejnojmenného oboru v navazujícím studiu. Od roku 2012 je předsedkyní oborové rady studijního oboru Dopravní technika a technologie v rámci doktorského studia a zároveň garantem tohoto oboru. V průběhu svého působení na Institutu dopravy vyučovala a vyučuje předměty Městská hromadná doprava, Technologie a řízení dopravy, Management a ekonomika dopravy, Ekonomika v dopravě, Provoz a ekonomika letecké dopravy, Informační systémy v dopravě, Přepravní systémy a technologie, Dopravní telematika, Provoz silniční a městské dopravy, Ekonomika a řízení dopravního podniku, Podnikání v dopravě a nově také předmět Management jakosti dopravních systémů. V rámci doktorského studia je potom garantem předmětu Technologie silniční a městské dopravy.

Odborně se specializuje především na problematiku provozu a ekonomiky silniční a městské dopravy, dopravní telematiky a kvality dopravních a přepravních procesů.

Je členkou řešitelských týmů několika projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a autorkou několika metodik certifikovaných Ministerstvem dopravy České republiky. Z aktivit v profesních organizacích a svazech je nutno zmínit členství v Technologické platformě silniční dopravy.

Related Post