Odborný asistent

Kancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Rostislav Jiřičný vyučuje předměty Letecká legislativa v provozu I, Letecká legislativa v provozu II a Řízení letového provozu.