Odborný asistent

Kancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Miroslav Frömel vyučuje pedměty Letecká legislativa v údržbě I a Letecká legislativa v údržbě II.