Odborný asistent

Kancelář A 1035
Telefon +420 597 32 1759

Ing. Michal Červinka, Ph.D. vyučuje předměty Provozování letišť I, Provozování letišť II a Letecká doprava v mezinárodním kontextu.