prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Oblastí jeho odborného zájmu je zkoumání vlastnosti materiálů, nanotechnologií, analýzy vlastnosti různorodých materiálů, zkoumání jejich optických, mechanicko-fyzikálních, geometrických a morfologických vlastností, vývoj nových zařízení pro identifikaci chování manometrických, práškových, sypkých a granulárních materiálů, inovační vývoj nových technologií, strojů a zařízení včetně patentování. Doc. Slíva se dále angažuje v projektu Student Formula Ostrava jako manažer projektu (http://formula.vsb.cz/, https://www.facebook.com/formulaostrava).

Related Post