Studium

Institut dopravy nabízí obory v rámci bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně vysokoškolského studia. Institut dopravy zajišťuje v rámci bakalářského studia pedagogickou činnost v studijním oboru Dopravní technika a technologie, Dopravní stroje a manipulace s materiálem, Technologie letecké dopravy, Technologie provozu letecké techniky a Technologie údržby letecké techniky. V rámci navazujícího magisterského studia Institut dopravy nabízí obory Dopravní technika a technologie a Konstrukční a procesní inženýrstí. V rámci doktorského studia je nabízen obor Dopravní a manipulační technika. Institut zajišťuje výuku a úzce spolupracuje s Fakultou hornicko-geologickou a Fakultou stavební.
 
Vyuka_1.jpgVyuka_2.jpg