Spolupráce

Přehled služeb nabízených pracovníky Institutu dopravy

Služba
Stručný popis služby
Odpovědná osoba
Analýza spolehlivosti, funkční bezpečnost
Analýzy spolehlivosti technických objektů, zkoušky spolehlivosti, postupy pro dosažení očekávané úrovně integrity bezpečnosti
Analýza pohybu drážních vozidel
Analýzy dat z rychloměru
Výpočty a měření dynamických charakteristik vozidel
Tvorba simulačních modelů dopravních a logistických systémů
Simulační modely křižovatek (včetně neřízených a okružních), skladů, organizace práce jednokolejných úseků atd.
Tvorba optimalizačních modelů na bázi lineárního programování
Návrhy signálních plánů, časové koordinace spojů, systémů MHD, oběhy vozidel v pravidelné dopravě, distribuční systémy, obsluha dopravních sítí atd.
Kompletní analýza sypkých hmot a řešení problematiky skladování, dopravy a následných technologických procesů

Přístrojové vybavení pracoviště

Název přístroje, měřidla
Označení
Základní údaje
Další podstatné informace (využití / aplikace)
Válcová zkušebna výkonu
MAHA LPS 2000
0 – 260 kW
Korekce dle 4 předpisů a norem
Měření momentu (výkonu) motoru vozidel, zátěžové simulace jízdy,  kalibrace tachometru, atd.
Emisní analyzátor
AT 501
Měření koncentrací CO, CO2 a HC metodou NDIR
Měření emisní zážehových a vznětových motorů, pro měření koncentrací CO, CO2 a HC metodou NDIR
Tester řídících jednotek
AT 520
Vnitřní (seriová) diagnostika elektronických soustav vozidel
Měření napětí v rozsazích 0.5 až 30 V a měření odporů od 0 do 50 kOhm
Systém pro diagnostiku elektronických i jiných systémů v motorových vozidlech, data pro koncern VW
Přímočarý smykový stroj
Jenike
Analýza vnitřních a vnějších frikčních parametrů
Návrhy zásobníků, dopravních a manipulačních zařízení
Rotační reometr
Kinexus
Analýza reologických parametrů
Reologické parametry tekutin, gelů či velmi jemných sypkých hmot
Univerzální smykový stroj
ShearScan
Analýza frikčních a napěťových parametrů
Analýza sypkých hmot z hlediska skladování, dopravy a dalších procesů
Laserový analyzátor částic
Malvern 2000
Distribuční analýza částic
Analýza velikosti částic – návrhy zásobníků, dopravních systémů, technologických procesů mletí, atd.
Dělička materiálu
Fritsch
Zařízení k získání reprezentativního vzorku
Zařízení pro získání kvalitních výstupů analýzy sypkých hmot
Optoelektrický přístroj
Camsizer
Analýza velikosti a tvaru částic
Tvar a velikost částic – unikátní vlastnosti v návaznosti na dopravní a technologické procesy