Projekty aktuálně řešené

Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy

Abstrakt projektu: Projekt se bude zabývat přípravou nového výzkumně orientovaného doktorského studijního programu Dopravní systémy, pro který je na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava vytvořeno zázemí a to jak po stránce odborné, materiálně – technické tak i po stránce …

Read more

Projekty již ukončené

Projekt TA02020948

Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů Abstrakt projektu: Podstatou projektu je výzkum a vývoj kontinuálně pracujícího dopravního zařízení – strmého (svislého) pásového dopravníku s krycím …

Read more

Projekt TA03011271

Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely Potřebnost a aktuálnost projektu: Základní strategickou orientací projektu je vyvinout aktivní systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu, jízdě a přibližování kolejových vozidel. Programový projekt reaguje …

Read more

Virtuální vzdělávání v dopravě

Projekt Virtuální vzdělávání v dopravě je zaměřen na inovaci studijních programů v souladu s požadavky a potřebami na trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod a inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a …

Read more

Practice Point: Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání

Cílem projektu Practice Point je vybudovat a prohloubit vazby mezi subjekty komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků a studentů na jedné straně a odborných pracovníků partnerských subjektů na straně druhé prostřednictvím stáží, exkurzí, odborných přednášek …

Read more

Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava

Projekt nabízí řešení nedostatku odborníků v oblasti řízení letového provozu z důvodu zavedení nových technologií a postupů při řízení letového provozu – při optimalizaci letů, apod. Cílem je vychovat odborníky v této oblasti. Projekt počítá s navázáním a rozvinutím spolupráce …

Read more

Svět vědy

Projekt SVĚT VĚDY je součástí široké skupiny aktivit popularizace vědy a výzkumu, které VŠB-TUO realizuje jak v rámci své činnosti, tak na platformě Svět techniky, která vznikla v roce 2008 v rámci přípravy projektu science centra. Aktivity projektu na jedné …

Read more

Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VaV činnost na VŠ. V rámci tohoto projektu proběhly …

Read more