Categories: Všechny projekty

Projekt TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software WitnessProjekt TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness

Cíle projektu: Stěžejním cílem projektu je VaV modifikace SW produktu umožňující významné rozšíření aplikovatelnosti stávajícího portfolia produktů nabízených společností Dynamic Future, s.r.o. Cílem projektu je tedy vytvoření nástavby software Witness

Projekt TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlůProjekt TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů

Cíle projektu: Projekt navazuje na výsledky dosažené v rámci úspěšně vyřešeného projektu TA04031296 „Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness“. Stěžejním cílem navrhovaného projektu je pokračovat ve vědecko-výzkumných

CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlechCK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém pro podporu síťové optimalizace v oblasti veřejné hromadné dopravy tak, aby se při jejím plánování využívaly pokročilé výpočetní metody. Navržený optimalizační přístup

Projekt TA03011271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čelyProjekt TA03011271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely

Potřebnost a aktuálnost projektu: Základní strategickou orientací projektu je vyvinout aktivní systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu, jízdě a přibližování kolejových vozidel. Programový projekt reaguje na požadavky nově zaváděných

Practice Point: Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzděláváníPractice Point: Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání

Cílem projektu Practice Point je vybudovat a prohloubit vazby mezi subjekty komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků a studentů na jedné straně a odborných pracovníků