Categories: Projekty ukončené

Projekt TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software WitnessProjekt TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness

Cíle projektu: Stěžejním cílem projektu je VaV modifikace SW produktu umožňující významné rozšíření aplikovatelnosti stávajícího portfolia produktů nabízených společností Dynamic Future, s.r.o. Cílem projektu je tedy vytvoření nástavby software Witness

Projekt TA03011271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čelyProjekt TA03011271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely

Potřebnost a aktuálnost projektu: Základní strategickou orientací projektu je vyvinout aktivní systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu, jízdě a přibližování kolejových vozidel. Programový projekt reaguje na požadavky nově zaváděných

Practice Point: Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzděláváníPractice Point: Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání

Cílem projektu Practice Point je vybudovat a prohloubit vazby mezi subjekty komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků a studentů na jedné straně a odborných pracovníků

Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU OstravaRozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava

Projekt nabízí řešení nedostatku odborníků v oblasti řízení letového provozu z důvodu zavedení nových technologií a postupů při řízení letového provozu – při optimalizaci letů, apod. Cílem je vychovat odborníky

Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologiíZvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců