Categories: Projekty aktuální

Projekt TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlůProjekt TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů

Cíle projektu: Projekt navazuje na výsledky dosažené v rámci úspěšně vyřešeného projektu TA04031296 „Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness“. Stěžejním cílem navrhovaného projektu je pokračovat ve vědecko-výzkumných

TP01010036 Dílčí projekt Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologieTP01010036 Dílčí projekt Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie

Cíle projektu: Cílem projektu je navrhnout, zkonstruovat a ověřit zařízení a technologii pro úpravu práškového recyklátu využitelného v aditivních technologiích tak, aby bylo možno výstupy komercionalizovat.

CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlechCK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém pro podporu síťové optimalizace v oblasti veřejné hromadné dopravy tak, aby se při jejím plánování využívaly pokročilé výpočetní metody. Navržený optimalizační přístup