TP01010036 Dílčí projekt Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie

Cíle projektu:

Cílem projektu je navrhnout, zkonstruovat a ověřit zařízení a technologii pro úpravu práškového recyklátu využitelného v aditivních technologiích tak, aby bylo možno výstupy komercionalizovat.

Related Post