Svět vědy

Projekt SVĚT VĚDY je součástí široké skupiny aktivit popularizace vědy a výzkumu, které VŠB-TUO realizuje jak v rámci své činnosti, tak na platformě Svět techniky, která vznikla v roce 2008 v rámci přípravy projektu science centra.

Aktivity projektu na jedné straně systematicky pokrývají práci se žáky základních a středních škol, s vysokoškolskými studenty a s dalšími zájemci o vědu a výzkum. Na straně druhé je ve všech aktivitách zahrnuta práce s konkrétními pracovníky univerzity, kteří se prostřednictvím projektu učí dívat na svůj výzkum popularizačně.

Related Post