Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava

Projekt nabízí řešení nedostatku odborníků v oblasti řízení letového provozu z důvodu zavedení nových technologií a postupů při řízení letového provozu – při optimalizaci letů, apod. Cílem je vychovat odborníky v této oblasti.

Projekt počítá s navázáním a rozvinutím spolupráce s tuzemskými a zahraničními společnostmi zabývající se problematikou řízení letového provozu, pořádáním odborných praxí našich studentů a stáží našich akademických pracovníků.

Related Post