Practice Point: Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání

Cílem projektu Practice Point je vybudovat a prohloubit vazby mezi subjekty komerčního i nekomerčního charakteru a VŠB-TU Ostrava na základě spolupráce akademiků a studentů na jedné straně a odborných pracovníků partnerských subjektů na straně druhé prostřednictvím stáží, exkurzí, odborných přednášek a jiných společných aktivit.

Related Post