CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl tvorbu poloprovozu systému pro prediktivní údržbu vozidel zahrnující:

– Analýzu a tvorbu pokročilých nástrojů pro optimalizaci supply chain, work force a návrh nástrojů pro plánování oprav techniky a plánování lidských zdrojů.

– Návrh nové podoby datového skladu, který umožní výše uvedené a dále umožní i napojení dat z vozidel a infrastruktury – senzorických dat.

– Implementaci machine learningu pro predikci poruch vozidel a optimalizaci plánování nad fúzí systémových a senzorických dat.

– Doporučení k vytvoření zadávací dokumentace na obslužný SW pro dispečery, pracovníky v terénu a management dopravní společnosti.

– Algoritmické plánování údržby vozidel pomocí P-graph metodiky.

Related Post