CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit systém pro podporu síťové optimalizace v oblasti veřejné hromadné dopravy tak, aby se při jejím plánování využívaly pokročilé výpočetní metody. Navržený optimalizační přístup bude popsán v metodice certifikované Ministerstvem dopravy. Je předpokládáno, že výsledky vytvořené v rámci projektu budou v posledním roce řešení projektu validovány na konkrétních případových studiích na území dvou měst (Praha a Ostrava), ve kterých hraje veřejná hromadná doprava klíčový význam z hlediska mobility obyvatelstva. Od vyšší úrovně koordinace se očekává zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě, která zejména ve velkých městech způsobuje značné negativní vlivy promítající se do kvality života obyvatelstva.

Related Post