Osobnosti

Vedoucí Katedry dopravních a úpravnických zařízení

 
 • prof. Ing. František Mařík, Dr.h.c. - vedoucí v letech 1922 - 1958.
 • prof. Ing. František Partman - vedoucí v letech 1958 - 1978.
 • prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. - vedoucí v letech 1978 - 1990 a v letech 1991 - 1994.
 • doc. Ing. Zdeněk Pešat, CSc. - vedoucí v letech 1990 - 1991.

Ředitelé Institutu dopravy

 
 • prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. - ředitel v letech 1994 - 1997 a v letech 2004 - 2005.
 • prof. Ing. Stanislav Antonický, DrSc. - ředitel v letech 1997 - 2002.
 • prof. Ing. Alois Daněk, DrSc. - ředitel v letech 2002 - 2004.
 • prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. - ředitel v letech 2005 - 2008.
 • doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. - ředitel v letech 2008 - 2012.
 • doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. - ředitel od roku 2012.

Akademičtí funkcionáři z řad Katedry dopravních a úpravnických zařízení a z Institutu dopravy

 
 • prof. Ing. František Partman - děkan Fakulty strojní, VŠB - TU Ostrava v letech 1959 - 1966 a 1969 - 1971.
 • prof. Ing. Karel Bailotti, CSc. - prorektor VŠB - TU Ostrava pro pedagogickou činnost v letech 1990 - 1991.
 • prof. Ing. Stanislav Antonický, DrSc. - prorektor VŠB - TU Ostrava pro studium v letech 1994 - 1997.
 • prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. - prorektor VŠB - TU Ostrava pro pedagogickou činnost v letech 1997 - 2003.
 • prof. Ing. Jan Daněk, CSc. - proděkan Fakulty strojní pro vědu a výzkum, VŠB - TU Ostrava v letech 1996 - 1999.

Významní bývalí a emeritní vyučující na Institutu dopravy

 
 • prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
 • prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
 • doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
 • doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
 • doc. Ing. Zdeněk Pešat, CSc.
 • doc. Ing. Petr Škapa, CSc.
 • doc. Ing. Vladimír Tichavský, CSc.
 • Ing. Ladislav Pazdera, CSc.

Významní absolventi Katedry dopravních a úpravnických zařízení a Institutu dopravy

 
1957
 • prof. Ing. Vladimír Mynář, DrSc. - ředitel ve firmě Ostroj Opava, rektor VŠB - TU Ostrava v letech 1985 – 1989.
 • Ing. Karel Prokeš, CSc. - odborný asistent Katedry dopravnictví, ředitel několika závodů Rudných dolů Jeseník, ředitel VÚ Prášková metalurgie Šumperk.
1959
 • Ing. Jaroslav Limberk - ředitel Hutního projektu Praha.
 • Ing. Jaroslav Preisler - ředitel Prachovické cementárny.
1960
 • prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. - profesor.Institutu dopravy, prorektor  VŠB-TU Ostrava.
1962
 • Ing. Jaroslav Kika - vedoucí konstrukce VŽKG 1964.
 • Ing. Jaroslav Pařenica - Zam Ostrava, Koexpro Ostrava.
 • doc. Ing. Michal Lichý, CSc. - docent Katedry energetiky Fakulty strojní.
1965
 • Ing. Karel Rašík - ředitel Dolu Doubrava.
1966
 • JUDr. Ing.  Lumír Kydalka - pracovník Ministerstva paliv Praha, právník - advokát.
1967
 • prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. - profesor Katedry výrobních strojů Fakulty strojní.
1969
 • prof. Ing. Karel Rozum, CSc. -  profesor Katedry výrobních strojů Fakulty strojní.
1972
 • prof. Ing. Josef Jurman, CSc. - profesor Katedry výrobních strojů Fakulty strojní.
1973
 • Ing. Karel Topinka - ředitel VÚHU Most.
1975
 • Ing. Martin Horák - pracovník VŽKG, technický pracovník ID.
 • Ing. Jiří Chobot - učitel Střední školy technických oborů, Havířov - Šumbark..
1978
 • Ing. Jan Cichý - majitel firmy ARCO B.B.T., spol.s r.o., Vendryně (průmyslová těsnění).
1980
 • Ing. Tadeusz Pieczka - výrobní náměstek ředitele Dolu Paskov.
1983
 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - pracovník Báňských projektů Ostrava, rektor VŠB – TU Ostrava.
 • doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. - docent a vedoucí Katedry mechaniky Fakulty strojní.
 • prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. - profesor Institutu dopravy.
1984
 • doc. Ing. Petr Jančík, CSc. - docent a vedoucí Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu.
1987
 • Ing. Petr Dospiva, Ph.D. - Technický ředitel divize úpraven, RPS Ostrava, a.s.
 • Ing. Pavel Hadrava - ředitel Dolu Paskov.
 • Ing. Aleš Dobrozemský.
1989
 • Ing. Radek Stratil - hlavní mechanik Dolu Lazy.
1993
 • doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. - docent ID.
1997
 • doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. - docent ID a ředitel ID.
2001
 • Ing. Jindřich Frič, Ph.D. - ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2011
 • Ing. Pavel Dresler - Profesionální spolujezdec v automobilových soutěžích, člen teamu ŠKODA motorsport, 2011 –Mistr Evropy v automobilových soutěží historických automobilů, 2012 – Mistr České republiky, Mistr střední Evropy, vicemistr IRC.