Ústav dopravní technologie (ÚDTe)

V oblasti pedagogické zabezpečují zaměstnanci ústavu zejména výuku předmětů souvisejících s kvantitativními a simulačními metodami, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu všech oborů zaměřených na veřejnou dopravu vyučovaných na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava.

V oblasti vědy a výzkumu se aktivity Ústavu dopravní technologie soustředí na vývoj aplikací matematických a simulačních modelů a metod a softwarovou podporu řešení různých rozhodovacích problémů napříč všemi druhy dopravy. Z posledního období je možno uvést matematické modely distribučních systémů, řízení křižovatek včetně koordinace, modely související s efektivním navrhováním sítí linek MHD, časovou koordinací spojů, oběhy vozidel hromadné osobní dopravy a spolehlivostní otázky fungování systémů hromadné obsluhy. Do budoucna se aktivity ústavu zaměří na používání pokročilejších výpočetních technik při řešení optimalizačních problémů v dopravě, jako jsou Petriho sítě a evoluční výpočetní techniky (neuronové sítě, genetické algoritmy apod.).

V rámci řešení projektů spolupracují zaměstnanci ústavu s příbuznými pracovišti, zejména vybranými pracovišti Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žilině a pravidelně se zúčastňují pořádaných odborných seminářů a konferencí věnovaných rozvoji a prohlubování poznatků o moderních optimalizačních řešících technikách.

Informace pro studenty

Studijní materiály

Studijní materiály k celé řadě předmětů zajišťovaných pedagogy Ústavu dopravní technologie naleznete na stránkách projektu Virtuální vzdělávání v dopravě.

Studijní materiály k předmětům zajišťovaných doc. Ing. Michalem Dordou, Ph.D. naleznete na jeho osobních stránkách.

Ukázky závěrečných prací vedených zaměstnanci Ústavu dopravní technologie

Absolvent Institutu dopravy laureátem Ceny Wernera von Siemense za rok 2014

Bývalý student Institutu dopravy, dnes již Ing. Adam Gassmann – absolvent oboru Dopravní technika a technologie, zaměření Technologie dopravy – získal cenu za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se společností Siemens za diplomovou práci Analýza nového softwarového produktu pro návrh signálních plánů. Vedoucím práce byl Ing. Michal Dorda, Ph.D. Více informací naleznete na stránkách Cena Siemens 2014. Zdrojem fotografií ze slavnostního ceremoniálu je Siemens, s.r.o. Ing. Adamu Gassmannovi gratulujeme a doufáme, že to není poslední úspěch našich studentů.

Věda a výzkum

Články v impaktovaných časopisech dle Web of Science

Olivková, I.: Model for measuring passenger satisfaction and assessing mass transit quality
Journal of Public Transportation, 2015, vol. 18, issue 3, pp. 52 – 70. ISSN 1077-291X. Impact Factor 2015 – 0,581.


Dorda, M.; Teichmann, D.: On Two Modifications of Er/Es/1/m Queuing System Subject to Disasters
Acta Polytechnica Hungarica, 2015, vol. 12, issue 2, pp. 141 – 158. ISSN 1785-8860. Impact Factor 2015 – 0,544.

Teichmann, D.; Dorda, M.; Golc, K., Bínová, H.: Locomotive Assignment Problem with Heterogeneous Vehicle Fleet and Hiring External Locomotives
Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 583909, doi: 10.1155/2015/583909. ISSN 1024-123X. Impact Factor 2015 – 0,644.

Teichmann, D.; Dorda, M.; Bínová, H.; Ludvík, M.: Optimization of Parking Public Transport Vehicles in Ostrava
Promet – Traffic & Transportation, 2015, vol. 27, issue 1, pp. 69 – 75. ISSN 0353-5320. Impact Factor 2015 – 0,509.

Dorda, M.; Teichmann, D.: Modelling of Freight Trains Classification Using Queueing System Subject to Breakdowns
Mathematical Problems in Engineering, vol. 2013, Article ID 307652, 11 pages, 2013. doi:10.1155/2013/307652. Impact Factor 2013 – 1,082.

Daněk, J.; Plevný, M.; Teichmann, D.: The Rational Operation of the Urban Transport Line Network by Minimisation of the Need Vehicles
E+M, 2010, roč. 13, č. 2, s. 53 – 61. ISSN 1212-3609. Impact Factor 2010 – 0,278.

Další publikační aktivity zaměstnanců a doktorandů ústavu evidované v databázích Web of Science a Scopus (pouze výběr)

Olivková, I.: Evaluation of Quality Public Transport Criteria in Terms of Passenger Satisfaction
Transport and Telecommunication, 2016, vol. 17, issue 1, pp. 18 – 27. ISSN 1407-6160.


Teichmann, D.; Dorda, M.: Using Mathematical Programming for Signal Plan Sesign – Some Practical Examples
In Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference (ICCC 2015), Szilvásvárad, 27. – 30. may, 2015, pp. 537 – 541. ISBN 978-147997370-5.

Graf, V.; Teichmann, D.; Dorda, M.: An Experimental Study on Dependence of Time Intervals for Connections on Optimization Computations for Task of Aircraft Scheduling
Communications, 2015, vol. 17, issue 2, pp. 35 – 41. ISSN 1335-4205.


Jánošíková, Ľ.; Krempl, M.: Train Platforming Problem
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2015, vol. 214, pp. 149 – 160. ISSN 1863-2351, ISBN 978-331911462-0.


Teichmann, D.; Dorda, M.; Vítek, J.; Smrž, V.; Michalík, V.: Unmanned Aerial Vehicles Routing Problem
In Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference (ICCC 2014), Velké Karlovice, 28. – 30. květen, 2014, s. 602 – 607. ISBN 978-1-4799-3527-7.


Teichmann, D.; Dorda, M.; Olivková, I.: Optimal Assignment of Vehicles to Urban Transport Routes
Communications, 2013, roč. 15, č. 1, s. 34 – 38. ISSN 1335-4205.


Jánošíková, Ľ.; Koháni, M.; Blatoň, M.; Teichmann, D.: Optimization of the Urban Line Network Using a Mathematical Programming Approach
International Journal of Sustainable Development and Planning, 2012, roč. 7, č. 3, s. 288 – 301. ISSN 1743-7601.

Certifikované metodiky

Olivková, I.: Měření spokojenosti cestujících a hodnocení kvality MHD.


Olivková, I: Metodika pro výběr nejvhodnější moderní telematické technologie.


Olivková, I.: Metodika výběru elektronického platebního systému pro platbu ve veřejné dopravě.


Teichmann, D.; Dorda, M.; Famfulík, J.; Široký, J.; Míková, J.: Metodika činnosti veřejného logistického centra na bázi překladiště kombinované přepravy železnice – silnice z pohledu tranzitu zásilek.