Leták studijní specializace S02 – Dopravní a procesní zařízeníLeták studijní specializace S02 – Dopravní a procesní zařízení

V akademickém roce 2021/2022 nabízíme v rámci bakalářského studijního programu „Strojírenství“ studijní specializaci „S02 – Dopravní a procesní zařízení“. Studenti specializace S02 jsou připravováni na pozice techniků v provozech a

Informace pro studenty Ústavu letecké dopravy končících ročníků v AR 2017/18Informace pro studenty Ústavu letecké dopravy končících ročníků v AR 2017/18

Za účelem bezproblémového průběhu procesu odevzdávání závěrečných prací ukládám všem studentům končících ročníků, kteří mají zájem přistoupit ke státním závěrečným zkouškám v červnovém termínu 2018, dodržet při odevzdávání závěrečných prací