Leták studijní specializace S02 – Dopravní a procesní zařízení

V akademickém roce 2021/2022 nabízíme v rámci bakalářského studijního programu „Strojírenství“ studijní specializaci „S02 – Dopravní a procesní zařízení“. Studenti specializace S02 jsou připravováni na pozice techniků v provozech a závodech, kde se nacházejí technická manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na dopravní, zdvihací, manipulační, skladovací a procesní zařízení. Jako budoucí technici získávají absolventi specializace S02 znalosti z názvosloví, technologických a kapacitních výpočtů dílčích částí i celků dopravně-manipulačních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Jeřáby, Dopravníky, Logistika a konstrukčních řešení a návrhů dopravních a procesních zařízení. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu a renovaci těchto zařízení.

Related Post