Telefonní seznam

Telefonní seznam VŠB-TUO >>

U telefonních čísel je uvedena pouze klapka při volání v rámci VŠB – TU Ostrava, jinak je nutné vytočit +420 597 32X XXX.

Zaměstnanec Funkce E-mail Telefon

597 32…

Kancelář
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Ředitel Institutu dopravy
Vedoucí ÚDZ
Akademický pracovník
robert.brazda@vsb.cz 5208 A 733

doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Zástupce ředitele Institutu dopravy
Vedoucí ÚLD
Akademický pracovník
dusan.teichmann@vsb.cz 4575 A 722

doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Vedoucí ÚDTe
Akademický pracovník
michal.dorda@vsb.cz 5754 A 722

doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Vedoucí ÚDTy
Akademický pracovník
jan.famfulik@vsb.cz 4553 A 639

Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Tajemník Institutu dopravy
Akademický pracovník
lenka.kontrikova@vsb.cz 1765 A 1046

Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Tajemník Institutu dopravy
Akademický pracovník
jaromir.siroky@vsb.cz 4375 A 637

Soňa Neustupová Asistenka ředitele Institutu dopravy sona.neustupova@vsb.cz 1283 A 734

Ing. Martin Blatoň, Ph.D. Akademický pracovník martin.blaton@vsb.cz 4575 A 722

Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Proděkan pro bakalářské a magisterské studium
Akademický pracovník
vojtech.graf@vsb.cz 4577 A 735

Ing. Martin Horák Technik martin.horak@vsb.cz 4528 E 105A

Ing. Jiří Hořínka Akademický pracovník jiri.horinka@vsb.cz 3136 A 736

Josef Hranický Lektor josef.hranicky@vsb.cz 1759 A 1035

Ing. Jana Míková, Ph.D. Akademický pracovník jana.mikova@vsb.cz 4553 A 639

Ing. Petra Mücková Akademický pracovník petra.muskova@vsb.cz 3136 A 735

doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Akademický pracovník ivana.olivkova@vsb.cz 3122 A 732

Ing. et Ing. Michal Richtář, Ph.D. Akademický pracovník michal.richtar@vsb.cz 1229
4529
A 638
E 106

prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Proděkan pro projektovou činnost a rozvoj fakulty
Akademický pracovník
ales.sliva@vsb.cz 5110
4529
A 720
E 106

doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Akademický pracovník vladimir.smrz@vsb.cz 5209 A 736

Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Akademický pracovník jakub.smiraus@vsb.cz 4553
4529
A 639
E 106

Ing. Stanislav Zapletal Akademický pracovník zapletal@railvolution.net 4375 A 637

doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc. Emeritní pracovník jaroslav.muller@vsb.cz 4375 A 637

prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Emeritní pracovník jaromir.polak@vsb.cz 4354 A 737

Ing. Tomáš Bora Interní doktorand tomas.bora.st@vsb.cz 4353 G 413

Ing. Jakub Cíleček Interní doktorand jakub.cilecek@vsb.cz 4538 A 1028B

Ing. David Dubový Interní doktorand david.dubovy.st@vsb.cz 9473 RP 211

Ing. Martin Filák Interní doktorand martin.filak@vsb.cz 9473 RP 211

Ing. Patrik Matzke Interní doktorand patrik.matzke.st@vsb.cz

Ing. Lukáš Tichý Interní doktorand lukas.tichy.st@vsb.cz 4353 G 413