Kontakty

U telefonních čísel je uvedena pouze klapka při volání v rámci VŠB - TU Ostrava, jinak je nutné vytočit +420 597 32X XXX.      

Zaměstnanec
Funkce
E-mail
Telefon 
597 32...
Kancelář
Ředitel ID
5110
4529
A733
E106
Zástupce ředitele ID
Vedoucí ÚDZ
5208
A720
Vedoucí ÚDTy
4553
A639
Vedoucí ÚDTe
Vedoucí ÚLD
4575
A722
Ing. Vojtěch Graf Tajemník ID vojtech.graf@vsb.cz 5754 A722
Tajemník ID
4375
A637
Sekretariát
1283
A734
Akademický pracovník
5754
A722
Akademický pracovník
4375
4529
A637
E106
Technik
4528
E105A
Akademický pracovník
3185
4524
A721
E104
Lektor
1759
A1035
Akademický pracovník
1761
1765
A1047
A1046
Akademický pracovník
4553
A639
Akademický pracovník
3127
A737
Akademický pracovník
3122
A732
Akademický pracovník
1761
A1047
Akademický pracovník
1229
4529
A638
E106
Akademický pracovník
5209
A736
VaV pracovník
4553
4529
A639
E106
Akademický pracovník
4375
A637
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Akademický pracovník jiri.zegzulka@vsb.cz 4379 A735
Emeritní profesor
5208
A720
Emeritní profesor
4575
A722
Emeritní docent
4375
A637
Emeritní profesor
4354
A737
Externí spolupracovník
4575
A722
Interní doktorand
5119
G414
Interní doktorand
5119
G414
Interní doktorand
9371
RB118
Ing. Rostislav Prokeš Interní doktorand rostislav.prokes.st@vsb.cz 9371 RB118
Ing. Václav Ruttkay Interní doktorand vaclav.ruttkay.st@vsb.cz 9371 RB118
Interní doktorand
9371
RB118
Interní doktorand
9371
RB118