Informace pro studenty Ústavu letecké dopravy končících ročníků v AR 2017/18

Za účelem bezproblémového průběhu procesu odevzdávání závěrečných prací ukládám všem studentům končících ročníků, kteří mají zájem přistoupit ke státním závěrečným zkouškám v červnovém termínu 2018, dodržet při odevzdávání závěrečných prací následující postup – viz Studijní opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 1/2018 – Odevzdávání závěrečných prací zpracovávaných v AR 2017/18.

Related Post