Archiv aktualit

Témata závěrečných prací pro akademický rok 2014/2015

 
Ústav dopravních a procesních zařízení vypsal témata bakalářských a diplomových prací. Seznam bakalářských prací rovněž zveřejnil Ústav dopravních technologií.

GO KART 4STUDENTS

 
Motokara_4.JPGProjekt zaměřený na využití praktických zkušeností a dovedností studentů v oblasti zkoumání dynamických a konstrukčních vlastností a komponentů závodního vozidla v rámci seminárních, bakalářských a diplomových prací. Motokara.jpgDalším stupněm tohoto projektu je využití pro dynamická měření, testování zábrzdných drah, vlivů na provoz vozidla apod. Cíleným výsledkem je směřování k náročnějším projektům FORMULA STUDENT SAE©, kde v současné době připravujeme kompletní design a vývoj závodního studentského vozidla ve spolupráci se studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu napříč fakultami VŠB-TU Ostrava a katedrami Fakulty strojní. Další obrázky jsou zveřejněny na tomto odkaze.


STUDENT FORMULA SAE© OSTRAVA

 
Institut dopravy společně s dalšími sedmi katedrami Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava vyvíjí studentskou formuli typu SAE© s cílem porovnání schopností konstrukčních vlastností jednotlivých prvků formule na národní a mezinárodní univerzitní úrovni. Na vývoji komponentů studentské formule se podílí studenti, pedagogové a vědecko-výzkumní pracovníci Fakulty strojní, kteří následně budou tyto konstrukční celky formule prověřovat na závodech studentských formulí v ČR a po celém světě.
Formule_1.JPG

 


XL. mezinárodní konferenci kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů

 
Institut dopravy pořádá ve dnech 23. - 24. září XL. ročník mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
Setkani_kateder_2014.jpg

Plán exkurzí pro akademický rok 2013/2014

 
Institut dopravy zajišťuje celou řadu odborných exkurzí pro studenty. V přiloženém dokumentu naleznete plán exkurzí pro akademický rok 2013/2014. V případě zájmu kontaktujte pedagoga uvedeného u exkurze.

Exkurze na Institut dopravy

 
Institut dopravy zve všechny zájemce na exkurzi do laboratoří. Exkurze se koná 18. března 2014 od 9:00. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Exkurze_LSH.png


Prezentace společnosti Honeywell na VŠB - TUO

 
Srdečně Vás zveme na prezentaci zajímavých nabídek společnosti Honeywell, a to:
  1. Graduate Trainee Program – program je určen studentům posledních ročníků /magisterské nebo doktorské stadium nebo čerstvým absolventům.
  2. Stipendijní program Innovator – program je pro studenty předposledních ročníků /magisterské nebo doktorské studium.
Prezentace se koná v pondělí dne 11.11.2013 ve 12:30 hod v místnosti H302.

Seminář Moderní trendy v plánování a řízení dopravních a logistických systémů

 
Institut dopravy pořádá dne 6. listopadu 2013 v čase od 9:00 do 13:00 odborný seminář s názvem „MODERNÍ TRENDY V PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ“. Zástupci zúčastněných firem budou v rámci semináře prezentovat nejnovější odborné poznatky z daných oblastí. Personalisté vybraných firmem budou zároveň případným zájemcům poskytovat informace o možnostech spolupráce v průběhu studia a uplatnění po jeho úspěšném absolvování. Seminář se koná na místnosti D206. Tímto zveme všechny zájemce z řad studentů.
Seminar_6_11_2013.png

Seminář Jak se zrodí strojvedoucí

 
Institut dopravy pořádá pro všechny zájemce seminář s názvem Jak se zrodí strojvedoucí. Seminář se koná 29. října 2013 v čase 9:00 - 13:00 v rektorském salónku NA 178. Více informací naleznete v přiloženém letáku.
Seminar_Jak_se_zrodi_strojvedouci.png

Seminář - Magnetická metoda prášková - její využití při nedestruktivní diagnostice dopravních prostředků

 
Dne 12. září pořádá Institut dopravy seminář věnovaný problematice magnetické metody práškové a jejímu využití při nedestruktivní diagnostice dopravních prostředků. Zveme všechny zájemce z řad pedagogů i studentů. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Defektoskopie_seminar.png


Setkání kateder 2013

 
Ve dnech 5. - 6. září se koná XXXIX. mezinárodní konferenci kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Setkani_kateder_pozvanka.png


Czech Raildays

 
Všechny zainteresované včetně studentů zveme na 14. mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb Czech Raildays konaného ve dnech 18. - 20. června 2013 v areálu nákladového nádraží Ostrava - Přívoz. Více informací viz přiložená pozvánka. Volné vstupenky k vyzvednutí u Ing. Širokého, Ph.D. - telefon 597 324 375, e-mail jaromir.siroky@vsb.cz.

Czech_raildays_pozvanka_2013.png


Dne 18. dubna 2013 se od 10:00 v rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0162 "Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání". koná seminář s názvem "Informační systémy v dopravě a spedici", seminář bude zaměřen na problematiku železniční nákladní dopravy. Seminář se koná v místnosti NA 2. Bližší informace k semináři naleznete na přiložené pozvánce. Rádi bychom pozvali všechny zájemce z nejen řad studentů, ale i zaměstnanců VŠB - TU Ostrava. Účast na semináři je zdarma, je však nutné se do 16. dubna 2013 do 14:00 zaregistrovat na stránkách projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/ v sekci registrace.

ISVDAS_letak.jpg


Napsal/a jsi a úspěšně obhájil/a závěrečnou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství? Přihlas ji do soutěže "Česká dopravní stavba & technologie 2012" a vyhraj finanční cenu. Plakát k této soutěži nalezneš níže, podmínky soutěže zde, šablonu pro vyplnění abstraktu práce zde a přihlášku do soutěže zde.
cds_plakat_student_12_A5_OPRAVA.jpg

Dne 4. dubna 2013 proběhla prezentace bakalářských oborů Dopravní technika a technologie a Dopravní stroje a manipulace s materiálem pro studenty prvního a druhého ročníku Fakulty strojní. Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

Informace pro studenty, kteří se účastní exkurze ve Škoda Mladá Boleslav a Letiště Praha, a.s. ve dnech 28. a 29. března 2013.

Dne 6. března 2013 se v čase 9:00 - 14:00 v rámci projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0162 "Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání". konal seminář s názvem "Novinky v dopravní technice". Místem konání semináře je rektorský salonek - NA 178. Bližší informace k semináři naleznete na přiložené pozvánce. Rádi bychom pozvali všechny zájemce z nejen řad studentů, ale i zaměstnanců VŠB - TU Ostrava. Účast na semináři je zdarma, je však nutné se do 4. března 2013 do 14:00 zaregistrovat zasláním jména a příjmení na e-mail practicepoint@vsb.cz.
Den_dopravy.jpg

Dne 1. února 2013 se konal den otevřených dveří na Fakultě strojní, v rámci kterého prezentovali zaměstnanci Institutu dopravy obory nabízené v rámci bakalářského studia - fotogalerii z této akce naleznete ve fotogalerii.

paskov.jpg
 
Dne 15. listopadu 2012 se konala pod vedením doc. Olivkové exkurze po provozech společností AWT Paskov a Zárubek. Exkurze byla realizována v rámci výuky z předmětu Přepravní systémy a technologie pro studenty 3. ročníku oboru dopravní technika a technologie.