Leták studijního oboru Dopravní a procesní zařízení

Od akademického roku 2020/2021 nabízíme bakalářský studijní obor Dopravní a procesní zařízení. Studenti oboru jsou připravování na technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí dopravní a manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na hlubinná nebo povrchová těžní, manipulační a dopravní zařízení. Jako budoucí technici získávají znalosti základních pojmů a výpočtů jednotlivých součástí dopravních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Technická diagnostika, Laboratorní měření v oboru, Základy logistiky, Jeřáby apod. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, vedoucí konstrukce a výpočtáři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu, renovaci, měření a diagnostiku těchto zařízení.

Read More

Leták studijního oboru Dopravní technika a technologie

V akademickém roce 2019/2020 nabízíme bakalářský studijní obor Dopravní technika a technologie. Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Absolventi najdou uplatnění jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.). Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu „Dopravní systémy a technika“.

Read More

Rozcestník

Rozcestník

Videoprezentace Institutu dopravy