Informace pro zájemce o studium na Institutu dopravy!

Leták studijní specializace S02 – Dopravní a procesní zařízení

V akademickém roce 2021/2022 nabízíme v rámci bakalářského studijního programu „Strojírenství“ studijní specializaci „S02 – Dopravní a procesní zařízení“. Studenti specializace S02 jsou připravováni na pozice techniků v provozech a závodech, kde se nacházejí technická manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na dopravní, zdvihací, manipulační, skladovací a procesní zařízení. Jako budoucí technici získávají absolventi specializace S02 znalosti z názvosloví, technologických a kapacitních výpočtů dílčích částí i celků dopravně-manipulačních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Jeřáby, Dopravníky, Logistika a konstrukčních řešení a návrhů dopravních a procesních zařízení. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu a renovaci těchto zařízení.

Read More

Leták studijního oboru Dopravní systémy a technika

V akademickém roce 2021/2022 nabízíme bakalářský studijní program Dopravní systémy a technika. Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Absolventi najdou uplatnění jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.). Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu „Dopravní systémy a technika“.

Read More

Rozcestník

Rozcestník

Videoprezentace Institutu dopravy